ABC WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
Dodane przez tpolomski dnia Maj 05 2013 19:56:10

ABC WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem bliskiej osoby i nad-odpowiedzialnością za rodzinę, nieskuteczność własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia, brak wsparcia społecznego, może rodzić poważne konsekwencje psychologiczne: zaburzenia nerwicowe, zaburzenia emocjonalne ( chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie) zagubienie, brak poczucia sensu i celu, nierealistyczne oczekiwania, pustkę duchową . Następuje wyraźne odczuwane obniżenie jakości życia. Niektórzy mogą sobie radzić z tymi trudnościami nadużywając substancji psychoaktywnych, zwłaszcza leków nasennych i uspakajających.

Osoby żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym, wierzą ,że jeśli uzależniona osoba przestanie pić, to życie w rodzinie wróci do normy. Sytuacja, kiedy osoba uzależniona staje się niepijącym alkoholikiem, (n p: po leczeniu odwykowym) okazuje się dla bliskich trudnym doświadczeniem. Kiedy abstynencja osoby uzależnionej staje się normalnością , zaczynają się odsłaniać traumatyczne problemy z przeszłości. Poza kłopotami finansowymi, zdrowotnymi, wychowawczymi, dochodzą trudności wynikające z faktu ,że przez wiele lat czynnego picia w rodzinie zaszły trwałe zmiany. Zmieniły się role, postawy, oczekiwania i normy. Członkowie rodziny oddalili się od siebie. Sam fakt, że alkoholik przestał pić może już nie wystarczyć do czerpania radości ze wspólnego bycia i życia. Nierzadko w tej fazie dochodzi do kryzysu w związku lub rozwodów.

"Integracyjna terapia uzależnień"-J. Melibruda, Z. Sobolewska

W rodzinie z problemem alkoholowym wymienia się pięć typów modelowych postaw obronnych dzieci.

 

 

Życie w chronicznym napięciu może upośledzać funkcjonowanie systemu immunologicznego i powodować choroby somatyczne. Dzieci osób uzależnionych w porównaniu z rówieśnikami mają więcej problemów z powodu odporności biologicznej. Częściej cierpią z powodu bólu głowy, bezsenności, osłabienia, nerwobólów czy problemów związanych z odżywianiem ( bulimia lub anoreksja). W grupie tej dość często występuje używanie alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Dziecko potrzebuje zainteresowania jego potrzebami, uczuciami i kłopotami. Potrzebuje bezwzględnego oparcia, poczucia stałości i bezpieczeństwa przynajmniej ze strony jednego z rodziców. Psychiczne opuszczenie, brak wsparcia i przewlekłe cierpienia mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Rodzina potrzebuje pomocy, nie tylko , kiedy bliska osoba pije, ale również kiedy ona trzeźwieje. Pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych w tym okresie ma na celu poprawę wzajemnych relacji i dążenie do stanu, kiedy wszyscy będą mogli się poczuć szczęśliwie i bezpiecznie.

Osoby współuzależnione mogą zwrócić się po pomoc do placówek terapii uzależnień, gdzie mają prawo korzystać z bezpłatnej pomocy psychoterapeutycznej i medycznej. ( lista placówek lecznictwa odwykowego w Polsce znajduje się na stronie www.parpa.pl.)Podstawowym celem psychoterapii współuzależnienia jest przekierowanie uwagi i aktywności życiowej osób współuzależnionych z picia partnera na zaspakajanie własnych potrzeb życiowych i potrzeb dzieci.

Poza profesjonalną terapią współuzależnienia pomocne dla osób mających pijących bliskich mogą być spotkania Wspólnoty Al.-Anon, której celem jest wspieranie się osób współuzależnionych i w zmianie swojego funkcjonowania na bardziej satysfakcjonujące. Spis mitingów Wspólnoty Al-Anon znajduje się na stronie www.al-anon.org.pl

Opracowanie

PARPA

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>