DDA DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW
Dodane przez tpolomski dnia Maj 15 2013 20:20:47

DDA DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Efektem doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem alkoholowym są pewne utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych , które utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji , a zwłaszcza nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi w życiu dorosłym. Powstały na tym tle zespół zaburzeń przystosowania nazywamy syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA).

Do zespołu cech należą:

Nie wszystkie osoby wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej doświadczają nasilonych objawów syndromu DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą i swoimi problemami, a jeśli je przeżywa, to skutecznie je rozwiązuje bez pomocy specjalistów.

DDA mogą osiągać wiele sukcesów, zwłaszcza zawodowych

Więcej informacji na stronach www.parpa.pl

www.dda.pl

opracowanie artykułu

PARPA

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>