ZABURZENIA LĘKOWE
Dodane przez tpolomski dnia Sierpień 17 2013 20:56:03

ZABURZENIA LĘKOWE.

•    Lęk  przejawia się:
-     w sferze emocjonalnej: uczuciem zagrożenia, stałego napięcia, niemożnością
      odprężenia się, oczekiwaniem na katastrofę, trudnościami w podejmowaniu decyzji, myśli o poważnej chorobie somatycznej,
-    W sferze poznawczej: zwłaszcza w pogorszeniu koncentracji uwagi, uczucia dominują  nad racjonalną oceną sytuacji,
-    w zachowaniu: pojawia się niepokój ruchowy, którego przejawem jest wyginanie dłoni, kręcenie włosów, obgryzanie paznokci, palenie dużej ilości papierosów, trudności w zachowaniu jednej pozycji podczas siedzenia lub leżenia, pojawia się potrzeba chodzenia, częste spożywanie posiłków ,
-    w objawach somatycznych, tj: kołatanie serca, uścisk w gardle, suchość w ustach, uczucie duszenia, bóle zwłaszcza w nadbrzuszu, parcie na pęcherz moczowy, wzmożone napięcie mięśniowe.
Lęk często towarzyszy  depresji. Jest objawem niebezpiecznym, gdyż może generować powstanie myśli samobójczych.

Atak lęku:
•    Trwa od kilku do kilkunastu minut,
•    Objawia się drżeniem mięśni,
•    Przyspieszenie akcji serca,
•    Uczucie duszności,
•    Parcie na pęcherz,
•    Ból w klatce piersiowej; Lęk jest UCZUCIEM, pojawia się w sytuacjach związanych z zagrożeniem, możliwością utraty czegoś ważnego. Jego źródło nie jest w pełni uświadomione. Zwykle jest uwarunkowany wydarzeniami zewnętrznymi, o bardzo intensywnym natężeniu. Napady lęku sprzyjają powstawaniu „lęku przed lękiem”. 


Współistnienie depresji i lęku:

•    80-90% osób z depresją ma również objawy lęku
•    Najczęściej depresji towarzyszą: lęk paniczny, fobia socjalna
•    Współwystępowanie objawów lęku w przebiegu depresji wiąże się z:
–    Przewlekłością
–    Gorszą odpowiedzią na terapię
–    Niższą jakością życia
–    Wyższym ryzykiem samobójstwa
–    Objawy lękowe są częścią zespołów depresyjnych
–    Depresja jest często następstwem zespołów lękowych
–    Pojawienie się po raz pierwszy objawów lękowych po 40 r.ż. jest zwykle zwiastunem depresji.

W terapii integratywnej lecząc zaburzenia lękowe  pracujemy nad emocjami.

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>