Przemoc domowa
Dodane przez tpolomski dnia Wrzesień 22 2013 16:37:29

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE

JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ

LUB JEJ ŚWIADKIEM

ZADZWOŃ

0 801 12 00 02

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„NIEBIESKA LINIA”.

 Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste , powodując cierpienie i szkody. Do przemocy domowej  może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

 Czy zdarza się, że ktoś bliski:

Jeżeli Twoja odpowiedź nawet na jedno z tych pytań brzmi twierdząco, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Co możesz zrobić , kiedy doświadczasz przemocy?

Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty!

 Zadzwoń do Niebieskiej Linii.

 Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze jest odpowiedzialna osoba, która ją stosuje, a nie Ty.

Wzywaj policję. Tel. 997 lub 112 w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 Szukaj pomocy u specjalistów.  Ustal , gdzie w Twojej okolicy znajduje się punkt konsultacyjny , ośrodek pomocy społecznej, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy, poradnia odwykowa czy ośrodek interwencji kryzysowej. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc, informacje- poczujesz się pewniej.

Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych tj: alimenty, eksmisja, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa.

 

Uwierz, ze masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.

 Pamiętaj, że jest na świecie wiele osób, które uwolniły się od destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich.

 

Opracowanie

PARPA

Niebieska Linia

Ministerstwo Zdrowia

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>