EGZYSTENCJALIZM -
Dodane przez tpolomski dnia Październik 07 2013 18:23:43

EGZYSTENCJALIZM

Twórcą egzystencjalizmu jest Rollo May ( 1909-1994), wraz z Binswangerem i Bossem  zdefiniowali terapię egzystencjalną jako postawę. Egzystencjalizm jest względnie spójną teorią istnienia. Bycie -dla-siebie  oraz dążenie do autentyczności odzwierciedla egzystencjalny cel terapii, jakim jest wyjście poza konflikt i dążenie do spełnienia.

 KONFLIKTY INTRAPERSONALNE W UJĘCIU TERAPII EGZYSTANCJALNEJ.

 Lęk i obrony- lęk jest cechą osobniczą każdego człowieka. Boimy się końca naszej egzystencji. Akceptacja cykliczności naszego życia, jego początku i końca musi prowadzić do lęku. „Lęk, to nie coś, co mamy, lecz coś czym jesteśmy”.( May ,1977)

„(...) Lęk, produkuje mechanizmy obronne (Yallom,1980). Człowiek jest rozdarty między lękami egzystencjalnymi a kłamstwami, dzięki którym jednostka może się chronić.

W „Męstwie bycia” Tillich wyraził następującą myśl”(…)musimy znaleźć w sobie odwagę

i zaakceptować lęk(…)jako część ceny za nasze jedyne w swoim rodzaju człowieczeństwo.

Zamiast możemy zyskać radość bycia jedynym w swym rodzaju człowiekiem”.

            I tak na tej podstawie rodzi się w człowieku poczucie własnej wartości, gdzie osoba jest nastawiona na siebie. Staje się dzięki temu osobą autentyczną, u której samoakceptacja jest ważniejsza , od tego , co myślą o jednostce osoby trzecie. Oczywiście całkowite  wyzbycie się aprobaty społecznej, jest celem nierealnym. Mamy być jednak dla siebie bardziej wyrozumiali i troskliwi , a przede wszystkim być uczciwymi wobec siebie. Jesteśmy autentyczni tylko wtedy, gdy dobrze o sobie myślimy , i kiedy lubimy przebywać w swoim towarzystwie. Poczucie własnej wartości to naturalna reakcja, często jednak musi być wypracowywana w gabinecie psychoterapeuty, gdzie niejednokrotnie dochodzi do walki o swoją autentyczność.

 Odpowiedzialność. Wybór odpowiedzialności prowadzi, wcześniej czy później do konfrontacji z egzystencjalnym lękiem. Z kolei wybór kłamstwa, ( mechanizmy obronne tj: zaprzeczanie, wyparcie ), konformizmu czyni nas odpowiedzialnymi za niewykorzystanie możliwości bycia sobą. Stajemy wówczas wobec egzystencjalnego poczucia winy ( May, 1958). W terapii egzystencjalnej praca terapeutyczna polega na tym, żeby to klient zebrał siły i stał się bardziej odpowiedzialny, a zatem bardziej autentyczny i wolny.

 KONFLIKTY INTERPERSONALNE W UJĘCIU TERAPII EGZYSTENCJALNEJ.

 
 Bliskość. Jest to integralna część człowieczeństwa. Martin Buber w swojej książce „Ja i Ty”

( Buber, 1992) twierdził ,że  podstawową formą relacji „ja-ty” jest spotkanie, w którym „ja”    i „ty” otwierają się na siebie wzajemnie, ujawniając nie tylko własne przekonania i uznawane wartości, lecz również „istniejąc dla siebie nawzajem”. Jego zdaniem relacja międzyludzka, której podstawowym fenomenem jest dialog i miłość, stanowi kolebkę prawdziwego życia,    a "każde prawdziwe życie jest spotkaniem."  „Tworzenie znaczącego spotkania między osobami wymaga wzajemnych dążeń i starań , które obejmują;

Odkrywanie, że spotkanie z drugą osoba, którego treść jest dla nas znacząca może służyć wzrostowi poczucia naszej wartości i nadawać większego znaczenia naszemu życiu.

Od stopnia zaawansowania i efektów tych starań zależy w dużym stopniu czy spotkania z drugą osobą będą znaczące. Jeżeli będą, to rosną szanse że będziemy stawać się dla siebie ważnymi osobami. (J. Melibruda )

 Opracowanie Izabela Patura

 na podstawie książki „Systemy psychoterapeutyczne” J. Prochaska, J. Norcross

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>