DZIECKO, KTÓRE NIGDY NIE DOROŚNIE CZ. II
Dodane przez tpolomski dnia Sierpień 30 2013 20:18:36

DZIECKO, KTÓRE NIGDY NIE DOROŚNIE CZ. II

 

I. Diagnostyczne kryteria medyczne .

 

  1. Udokumentowane spożywanie alkoholu przez matkę w okresie ciąży.
  2. Deficyt wzrostu , wagi ciała i obwodu głowy dziecka przed i po urodzeniu.
  3. Uszkodzenie OUN ( ośrodkowego układu nerwowego) wyrażające się upośledzeniem funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych.
  4. Anomalie takie jak: deformacje budowy kończyn, twarzy, mięśni, wady narządów wewnętrznych.

 

W przypadku występowania wszystkich czterech kryteriów diagnozowany jest pełno-objawowy  P lodowy Zespół Alkoholowy- FAS; w przypadku występowania trzech, dwóch lub jednego kryterium diagnozowany jest Płodowy Efekt Alkoholowy.

 

 

Potocznie sądzi się, że dzieci z FAS powinny pochodzić przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych. Tak jednak nie jest. Mogą one urodzić się w każdej rodzinie, a jedynym powodem wystąpienia tego zaburzenia jest spożywanie nawet niewielkich dawek alkoholu przez matkę. Dla płodu nie ma bezpiecznej dawki alkoholu.

 

 

II. Diagnostyka.

 

Nie należy stawiać diagnozy  opartej tylko o wygląd zewnętrzny dziecka , jednak wiedza na temat anomalii wyglądu może być przydatna w ukierunkowaniu procesu diagnozowania. Podane poniżej cechy dysmorfii mogą wskazywać na podejrzenie FAS:

 

 

Potocznie uważa się ,że FAS dotyczy niewielkiej liczby osób, a osoby, które się nim zajmują sztucznie go powiększają. Wg badań udowodniono, że częstość występowania FAS jest zbliżona do częstotliwości występowania Zespołu Downa. Należy też pamiętać, iż ilość z innymi zaburzeniami alkoholowymi niż FAS jest blisko dziesięciokrotnie większa.

 

Koniec cz. II

Zobacz cz. III >>

Opracowanie

PARPA

 

O mnie >>

Dyplomy i ukończone kursy >>

Doświadczenie >>

Zakres usług >>